ιστότοπος προγράμματος

Focus

FOCUS: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του αγροδιατροφικού κλάδου μέσω υλοποίησης διακρατικών συνεργατικών σχηματισμών

Περιγραφή Έργου

Προσέγγιση έργου – Πλαίσιο

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) του Αγρο-διατροφικού τομέα αντιπροσωπεύουν ανέκαθεν ένα σημαντικό μέρος της οικονομίας της περιοχής της Βαλκανικής-Μεσογείου, ωστόσο σήμερα ο κλάδος αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις όπως αλλαγές στις προτιμήσεις των καταναλωτών για καλύτερη ποιότητα, ευκολία και ασφάλεια τροφίμων, τάσεις για βιώσιμη παραγωγή τροφών, πολιτικές που σχετίζονται με τις κλιματικές αλλαγές και τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων. Νέες καινοτόμες τεχνολογίες, νέα επιχειρηματικά μοντέλα και συνεργασίες μεταξύ της βιομηχανίας, του ακαδημαϊκού χώρου, του δημόσιου τομέα και της αγοράς απαιτούνται προκειμένου οι επιχειρήσεις αυτές να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της εποχής.

Στο πλαίσιο αυτό, το έργο FOCUS στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των ΜΜΕ της περιοχής της Βαλκανικής-Μεσογείου μέσω της δημιουργίας και λειτουργίας Περιφερειακών Συνεργατικών Σχηματισμών στον Αγρο-διατροφικό τομέα (Regional Agri-food Clusters), που θα συμβάλλουν αποτελεσματικά προκειμένου οι εμπλεκόμενοι φορείς να κατανοήσουν τις προκλήσεις και να επινοήσουν συλλογικά εφαρμόσιμες λύσεις για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου. Τα Περιφερειακά Cluster θα παρέχουν υποστηρικτικές δράσεις προς εμπλεκομένους φορείς όπως: υποστηρικτικές υπηρεσίες επιχειρηματικότητας, υπηρεσίες κατάρτισης και δραστηριότητες δικτύωσης, με σκοπό την προώθηση νέων τεχνολογιών, νέων επιχειρηματικών ιδεών και την ενίσχυση του αγρο-διατροφικού τομέα στις περιοχές των εταίρων του έργου.

Ενδεικτικές δράσεις Έργου

 • Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης (ανάλυση δυναμικής των κλάδων, καταγραφή φορέων και τεχνολογιών, ανάλυση πολιτικών & κανονισμών κτλ)
 • Πιλοτικές δράσεις – Υπηρεσίες υποστήριξης (ανάπτυξη βάσης δεδομένων τεχνολογιών του κλάδου σε online πλατφόρμα, υποστήριξη υφιστάμενων/ νεοφυών επιχειρήσεων των Cluster μέσω α) Ανάπτυξης/Βελτίωσης της Επιχειρηματικής Ιδέας, β) Ανάπτυξης/Βελτίωσης του Επιχειρηματικού τους Μοντέλου, γ) Ανάπτυξης του Επενδυτικού Σχεδίου τους, υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων & σεμιναρίων, δ) διοργάνωση εκδηλώσεων δικτύωσης κτλ)
 • Βιωσιμότητα & Αξιοποίηση (ανάπτυξη οδηγού πολιτικών με προτάσεις για τις προτεραιότητες της Περιφέρειας (RIS3), εκπόνηση σχεδίου και δράσεων βιωσιμότητας και αξιοποίησης αποτελεσμάτων του έργου

Υπο-κλάδοι στο πλαίσιο του έργου

 • Ελαιόλαδο και ελιές
 • Φρούτα και Χυμοί (εσπεριδοειδή, ρόδια, μύρτιλα)
 • Κρασί – Οινοποιεία
 • Σταφίδες
 • Γαλακτοκομικά προϊόντα
 • Ζυμαρικά
 • Παραδοσιακά γλυκά
 • Ποτά

Εταιρίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου που συμμετέχουν στο έργο:

ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣΚΛΑΔΟΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ARCADIAΕλαιόλαδο και ελιές
ΜωραϊτικαΖυμαρικά 
MedolioΕλαιόλαδο και ελιές
MYKΗΝΑΪΚΗ-ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.ΕΕλαιόλαδο και ελιές
Στυμφαλία ΑΕΒΕΓαλακτοκομικά προϊόντα 
Λαβιογάλ Κυριαζάκος ΑΒΕΕΓαλακτοκομικά προϊόντα 
H σοφία της φύσηςΦρούτα και Χυμοί
Αθήναιο ΓηςΦρούτα και Χυμοί
Αγρονόβα Μ.ΕΠΕΣταφίδες
Pura GrecaΣταφίδες
Malvasia winesΚρασί
Αλφειός Ρόδι Α.ΕΦρούτα και Χυμοί
ΑναστόπουλοςΦρούτα και Χυμοί
Alfeios NET – SuperfoodΦρούτα και Χυμοί
CALLICOUNISΠοτά 
SerafimΖυμαρικά 
Μ.& Θ. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕλαιόλαδο και ελιές
Helmi King FruitΦρούτα και Χυμοί
ΔΑΝΑΟΣ-ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ- ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΤΡΕΑΣΦρούτα και Χυμοί
OmotrivesΕλαιόλαδο και ελιές
Ένωση Κιάτου ΙΚΕΦρούτα και Χυμοί
Οινοποιείο ΤρουπήΚρασί
ArcafrozΦρούτα και Χυμοί
Evrotas fruitΦρούτα και Χυμοί
Αφοί Μπαζιωτάκη – ΑρκαδίαΓαλακτοκομικά προϊόντα 
Greek citrusΦρούτα και Χυμοί
ΛούσιοςΠαραδοσιακά γλυκά 

Υπηρεσίες Υποστήριξης προς τις Επιχειρήσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου

 • Ανάπτυξη online πλατφόρμας και εκπαιδευτικής εργαλειοθήκης
 • Σεμινάριο Τεχνικής Εκπαίδευσης στην Τρίπολη με θέμα «ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ»
 • Σεμινάριο Τεχνικής Εκπαίδευσης στην Τρίπολη με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ»
 • Εξατομικευμένες υπηρεσίες αναγνώρισης των αναγκών κάθε επιχείρησης με τη χρήση ερωτηματολόγιών και συνεντεύξεων και προτάσεις για την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στις διαδικασίες ή τα προϊόντα τους.
 • Transnational Matchmaking Fair με σκοπό την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και την ανταλλαγή ιδεών με αντίστοιχες επιχειρήσεις άλλων Βαλκανικών-Μεσογειακών χωρών.
 • Μελέτες σκοπιμότητας ανάλυσης αγοράς και τεχνολογίας για κάθε επιχείρηση

Παρεμβάσεις και οφέλη για τον πρωτογενή τομέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου

 • Ενημέρωση για βέλτιστες πρακτικές αγροτικής καλλιέργειας
 • Ανάπτυξη βιολογικής καλλιέργειας
 • Ελαχιστοποίηση της χρήσης χημικών
 • Μείωση της χρήσης νερού, ενέργειας και πρώτων υλών
 • Ελαχιστοποίηση των αποβλήτων και παραπροϊόντων που προκύπτουν από τις δράσεις του τομέα

Παρεμβάσεις και οφέλη για το δευτερογενή τομέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου

 • Μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος – διαχείριση των αποβλήτων και παραπροϊόντων που προκύπτουν από τη βιομηχανική παραγωγή στην περιφέρεια
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή νέων τεχνολογιών με στόχο την αειφόρο παραγωγή προϊόντων υψηλής ασφάλειας και ποιότητας, με παράλληλη μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας, πρώτων υλών, αποβλήτων, ρύπων, κλπ.
 • Ανάπτυξη προϊόντων με έντονο οικολογικό χαρακτήρα λόγω της αξιοποίησης παραπροϊόντων αλλά και της βελτιστοποίησης των μεθόδων παραγωγής και επεξεργασίας
 • Έντονη εμπορική δραστηριότητα ως αποτέλεσμα της παραγωγής νέων προϊόντων με βελτιωμένα λειτουργικά χαρακτηριστικά
 • Ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας από την εφαρμογή του προγράμματος
 • Ανάπτυξη εξωστρέφειας των βιομηχανιών – Παραγωγή προϊόντων που μπορούν να διεισδύσουν σε νέες αγορές με αποτέλεσμα την ενδυνάμωση της εξαγωγικής δραστηριότητας των βιομηχανιών – Εφαρμογή σε προϊόντα όπως ελαιόλαδο, κρασί, χυμός φρούτων, χυμός ντομάτας, κλπ.
 • Άριστες πρακτικές για το σχεδιασμό προϊόντων υψηλής ποιότητας
 • Εκπαίδευση σε νέες, καινοτόμες μεθοδολογίες που οδηγούν σε επεξεργασία και παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας
ARCADIAOlives & Olive oilProduction of low salt olive products
MwraitikaPastaProduction of new, high value added functional products
MedolioOlive oilIncorporation of bioactive compounds in olive oil products
MYCENAEANOlive oilRoasted olives with new drying techniques-Novel products
StymfaliaDairy productsDevelopment of new probiotic yoghurt products
LaviogalDairy productsDevelopment of new probiotic yoghurt products
Sofia tis fisisVinegar & PerimeziValorizing of grape by-products
Athinaio GisBlueberryDrying technologies for berries-Novel products
AgronovaRaisinNew ideas for packaging of raisins and integration of a packaging unit
Pura GrecaRaisinDrying technologies, Osmotic dehydration
Malvasia winesWineValorisation of grapes and winery by-products through a composting unit
Alfeios RodiPomegranatePrecision agriculture in Pomegranate cultivation
AnastopoulosPomegranateValorization of by-products
Alfeios NET – SuperfoodPomegranateRecord of the environmental footprint of entire cultivation and process line
CALLICOUNISBeverages & spiritsEnvironmental footprint
SerafimPastaEnvironmental footprint
Kontopoulos – MessiniakoOlive oilValorisation of Kernel by-products
Helmi King FruitOrange, MandarinDrying technologies
KASOA Danaos AES AS AtreasApricotDrying technologies
OmotrivesOlive oiladdition of bioactive compounds
Association of KiatoOlive oil & fruits & wineDrying technologies
Troupis winerywineEnvironmental footprint
ArcafrozpomegranateNew juice pasteurization technology
Evrotas fruitOrangeIncreasing the shelf-life of citrus fruits
Afoi Baziotaki – Arcadia dairyDairy productsManagement of whey and production of whey products
Greek citrusOrangeIncreasing the shelf-life of citrus fruits
LousiosSweetsSubstitution of sugar with other sweteners